Přenásobování tlaků z jedné láhve do druhé

lze použít pro inertní plyny (dusík, helium ) nelze použít pro čistý kyslík .

Bookmark the permalink.