Rychlost plnění

Kompresorové jednotka Altaros funguje na principu zesilovače vstupního tlaku. Z těchto důvodů je pro její provoz nutný zdroj tlakového vzduchu. Jako zdroj tlakového vzduchu lze použít běžný dílenský kompresor, který dodává minimálně 5bar a maximálně 10bar. Rychlost plnění láhve vysokotlakým vzduchem velmi závisí na množství a velikosti vstupního tlaku dodávaného od poháněcího dílenského kompresoru. Pro lepší představu o rychlosti plnění vysokotlakým vzduchem jsme pro Vás sestavili tabulku s reálným měřením pro různé druhy dílenských kompresorů, které se liší velikostí dodávaného množstvím vzduchu a velikosti výstupního tlaku a také zatížením kompresoru v %. Tento údaj reprezentuje poměr doby času v % , kdy poháněcí kompresoru je v provozu (například 65% znamená, že poháněcí kompresor 65% času je v provozu a 35% jeho motor stojí a tlakový vzduch se spotřebovává pro pohon pouze z jeho vzdušníku). V tabulce jsou časy pro plnění láhví různé velikosti a tlaků a také dodávané množství v litrech za minutu, což je údaj, který lze použít pro výpočet času potřebného pro plnění libovolně velké láhve a požadovaném rozdílů tlaků. Pro názornost je zde uveden příklad.

Plnící láhev má objem 7l a je požadavek ji naplnit z tlaku 100bar na tlak 300bar. Nejprve spočítáme celkové množství nutného vzduchu pro naplnění láhev a to tak, že přenásobíme její objem velikostí rozdílů tlaků, tedy 7 L x ( 300-100 bar ) = 1400L vzduchu při tlaku 1bar (atmosférickém tlaku). Tento výsledek následně vydělíme údajem v tabulce. Při použití těchto údajů:

Hnací kompresor: Zatížení 65%         Dodávané množství: 11,4L/min

Víme, že kompresor dodá 11,4L/min. Výsledný čas tedy spočítáme tak že potřebný objem pro naplnění láhve vydělíme údajem „ Dodávané množství „ tedy 1400L /11,4 L/min = 122 minut, tedy nafouknutí dané láhve z daného tlaku na požadovaný tlak by mělo trvat zhruba 2 hodiny při použití uvedeného hnacího kompresoru. Při použití jiného kompresoru s Dodávaným množstvím 8,8L/min by nám doba plnění trvala 1400L / 8,8L/min = 160min, tedy 2,5hodiny.

Tímto způsobem lze spočítat přibližnou dobu plnění pro různé objemy, rozdíly tlaků a různé hnací kompresory.

 

___________________________________________________________________


Poháněcí kompresor: Schneider Bohemia: UNM 410-10-50 Wschneider UNM 410

Příkon motoru 2,2kW / 3HP

2 válce

Tlak max. 10 bar

Nasávané množství 410 l/min

Plnící množství 295 l/min

Reálně měřené dodávané množství vzduchu 350 l/min

 

Hnací kompresor Dodávané množství Doba plnění pro různé nádoby a tlaky
4l, 200-300bar 0,8l z 100-200bar 0,3l , 1000-3000PSI
Zatížení 100% 16l/min 25min 6.5min 3,75min
Zatížení 65% 11,4l/min 35min 8,5min 4,5min

___________________________________________________________________

Hecht 2351

Poháněcí kompresor: Hecht 2351

Příkon motoru 2,2kW / 3HP

2 válce

Tlak max. 8 bar

Nasávané množství 400 l/min

Reálně měřené dodávané množství vzduchu 250 l/min

Hnací kompresor Dodávané množství Doba plnění pro různé nádoby a tlaky
4l,  200-300bar 0,8l z 100-200bar 0,3l , 1000-3000PSI
Zatížení 100% 8,8l/min 45min 11min 5,7min
Zatížení 65% 5,3l/min 75min 15min 8 min

___________________________________________________________________

Poháněcí kompresor: Scheppach HC 24scheppach HC 24

Příkon motoru 1,5 kW / 2 HP

1 válec

Tlak max. 8 bar,

Nasávané množství 220 l/min

Reálně měřené dodávané množství vzduchu 125l/min

Hnací kompresor Dodávané množství Doba plnění pro různé nádoby a tlaky
4l,  200-300bar 0,8l z 100-200bar 0,3l , 1000-3000PSI
Zatížení 100% 4,5l/min 90min 19min 9,5min
Zatížení 65% 2,7l/min 150min 30min 15,5min

Comments are closed.